artykuł nr 1

Uchwała nr XLIX/436/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sadowie a Gminą Opatów w zakresie powierzenia zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków
artykuł nr 2

Uchwała Nr XLIX/435/2022

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Balbinowie
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLIX/434/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 4

Uchwała Nr XLIX/433/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 5

Uchwała Nr XLVIII/432/2022

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów