artykuł nr 1

Uchwała Nr XLVI/402/2022

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
artykuł nr 2

Uchwała Nr XLVI/401/2022

w sprawie nadania nazwy ulicy w Opatowie
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLVI/400/2022

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się w Opatowie
artykuł nr 4

Uchwała Nr XLVI/399/2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2021
artykuł nr 5

Uchwała Nr XLVI/398/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035