artykuł nr 1

Uchwała nr LI/464/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 2

Uchwała nr LI/463/2022

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 3

Uchwała nr LI/462/2022

w sprawie wniesienia majątku trwałego w formie aportu do PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opatowie
artykuł nr 4

Uchwała nr LI/461/2022

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
artykuł nr 5

Uchwała nr LI/460/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035