artykuł nr 6

Uchwała nr LI/459/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 7

Uchwała nr LI/458/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 8

Uchwała nr LI/457/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Lipnik zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Lipnik i Gminy Opatów
artykuł nr 9

Uchwała nr LI/456/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Lipnik zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Lipnik, Gminy Opatów i Gminy Klimontów
artykuł nr 10

Uchwała nr LI/455/2022

w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów