artykuł nr 56

Uchwała Nr XLVII/409/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Opatowie
artykuł nr 57

Uchwała Nr XLVII/408/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów"
artykuł nr 58

Uchwała Nr XLVII/407/2022

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
artykuł nr 59

Uchwała Nr XLVII/406/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
artykuł nr 60

UCHWAŁA NR XLVII/405/2022

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatów na rok szkolny 2022/2023