artykuł nr 61

Uchwała Nr XLVII/404/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 62

Uchwała Nr XLVII/403/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 63

Uchwała Nr XLVI/402/2022

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
artykuł nr 64

Uchwała Nr XLVI/401/2022

w sprawie nadania nazwy ulicy w Opatowie
artykuł nr 65

Uchwała Nr XLVI/400/2022

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się w Opatowie