artykuł nr 66

Uchwała Nr XLVI/399/2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2021
artykuł nr 67

Uchwała Nr XLVI/398/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 68

Uchwała Nr XLVI/397/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 69

Uchwała Nr XLVI/396/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 70

Uchwała Nr XLV/395/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok