artykuł nr 81

Uchwała Nr XLIV/384/2022

w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej
artykuł nr 82

Uchwała Nr XLIV/383/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 83

Uchwała Nr XLIV/382/2022

w sprawie udzielenie upoważnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 84

Uchwała Nr XLIV/381/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 85

Uchwała Nr XLIII/380/2022

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydatkowania środków publicznych