artykuł nr 91

Uchwała Nr XLIII/374/2022

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 92

Uchwała Nr XLIII/373/2022

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Opatów
artykuł nr 93

Uchwała Nr XLIII/372/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Podolu
artykuł nr 94

Uchwała Nr XLIII/371/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 95

Uchwała Nr XLIII/370/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok