artykuł nr 96

Uchwała Nr XLII/369/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 97

Uchwała Nr XLII/368/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 98

Uchwała Nr XLI/367/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 99

Uchwała Nr XLI/366/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 100

Uchwała Nr XLI/365/2022

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 2091/2; 2091/3; 2091/4; 2091/5; 2091/7 położonej w Opatowie