artykuł nr 106

Uchwała Nr XLI/359/2022

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 107

Uchwała Nr XLI/358/2022

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 108

Uchwała Nr XLI/357/2022

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 109

Uchwała Nr XLI/356/2022

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2022 rok