artykuł nr 16

Uchwała nr L/449/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 17

Uchwała nr L/448/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 18

Uchwała nr L/447/2022

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 19

Uchwała nr L/446/2022

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
artykuł nr 20

Uchwała nr L/445/2022

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości