artykuł nr 21

Uchwała nr L/444/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Opatowie i Zochcinku
artykuł nr 22

Uchwała nr L/443/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Opatowie
artykuł nr 23

Uchwała nr L/442/2022

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku
artykuł nr 24

Uchwała nr L/441/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
artykuł nr 25

Uchwała nr L/440/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy Iwaniska i Gminy Opatów