artykuł nr 36

Uchwała Nr XLVIII/429/2022

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu publicznym oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
artykuł nr 37

Uchwała Nr XLVIII/428/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lipowej
artykuł nr 38

Uchwała Nr XLVIII/427/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lipowej
artykuł nr 39

Uchwała Nr XLVIII/426/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lipowej
artykuł nr 40

Uchwała Nr XLVIII/425/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Karwowie