artykuł nr 41

Uchwała Nr XLVIII/424/2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego
artykuł nr 42

Uchwała Nr XLVIII/423/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2035
artykuł nr 43

Uchwała Nr XLVIII/422/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 44

Uchwała Nr XLVIII/421/2022

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok
artykuł nr 45

Uchwała Nr XLVII/420/2022

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok