artykuł nr 46

Uchwała Nr XLVII/419/2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2021 rok
artykuł nr 47

Uchwała Nr XLVII/418/2022

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wotum zaufania
artykuł nr 48

Uchwała Nr XLVII/417/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu
artykuł nr 49

Uchwała Nr XLVII/416/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu
artykuł nr 50

Uchwała Nr XLVII/415/2022

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu