artykuł nr 1

Uchwała nr 58/2024 VI Składu Orzekającego...

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
artykuł nr 2

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Załączniki:
Rb-N277 KB
Rb-Z296 KB
Rb-28S820 KB
Rb-27S526 KB
Rb-NDS280 KB
artykuł nr 3

Informacja o mieniu komunalnym za 2023 rok

artykuł nr 4

INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok
artykuł nr 5

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu GMINY za III kwartał 2023 roku