artykuł nr 1

Uchwała Nr 153/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2022 roku

artykuł nr 2

Uchwała Nr 154/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2022 roku

artykuł nr 3

Uchwała Nr 155/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2022 roku

artykuł nr 4

Projekt uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr118/2022

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2023 rok