artykuł nr 6

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2023 - 30.06.2023

Załączniki:
Rb-27S512 KB
Rb-28S792 KB
Rb-NDS280 KB
Rb-N277 KB
Rb-Z294 KB
artykuł nr 7

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu GMINY za II kwartał 2023 roku

artykuł nr 8

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

artykuł nr 9

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2023 - 31.03.2023

Załączniki:
Rb-27S502 KB
Rb-28S781 KB
Rb-NDS280 KB
Rb_N277 KB
Rb_Z294 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 153/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2022 roku