artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/447/2022

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR L/445/2022

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości