artykuł nr 1

Informacja

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 28 grudnia 2023 roku ( tj. czwartek ) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 49§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 49§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)
artykuł, nr 4

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.317.2023.AK

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-12-27

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na członków komisji...

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi w 2024 roku otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.