artykuł nr 16

W dniu 23 października 2023 roku

W dniu 23 października 2023 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na bezczynność w realizacji zadania własnego Gminy Opatów.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podjęcia uchwały.
 3. Sprawy różne.

 

artykuł nr 17

W dniu 25 września 2023 roku

W dniu 25  września 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z przebiegu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2016 – 2022 – okres realizacji strategii 2021 - 2022.
 2. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów – Publicznych Szkół Podstawowych oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie do roku szkolnego 2023/2024.
 3.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr LII/483/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. zmieniającą Program osłonowy w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 stanowiący załącznik do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2021-2025”,
 3. ustalenia Regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Gojcowie,
 4. ustalenia Regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Strzyżowicach,

Sprawy różne.

artykuł nr 18

W dniu 25 września 2023 roku

W dniu 25 września 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 2035,
 3. przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1901 położonej w Opatowie,
 1. Sprawy różne.
artykuł nr 19

W dniu 22 września 2023 roku

W dniu 22 września 2023 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaległości podatkowe za I półrocze 2023 roku.
 2. Sprawy różne.
artykuł nr 20

W dniu 19 września 2023 roku

W dniu 19 września 2023 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Kontrola dróg gminnych przy, których mieszkają mieszkańcy, a te drogi nie posiadają nawierzchni asfaltowej. Stworzenie wykazu dróg na terenie sołectw.
 2.  Sprawy różne.