artykuł nr 21

W dniu 24 sierpnia 2023 roku

W dniu 24 sierpnia 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 13.40 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
 1. Sprawy różne.
artykuł nr 22

W dniu 18 lipca 2023 roku

W dniu 18 lipca 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Podsumowanie pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. Analiza wyników nauczania w szkołach podstawowych oraz w Przedszkolu Publicznym.
 2. Sprawy różne.

 

artykuł nr 23

W dniu 18 lipca 2023 roku

W dniu 18 lipca 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności PGKiM Sp. z.o.o. w Opatowie za 2022 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 2035,
 3. zawarcia kolejnej umowy najmu garażu,
 4. przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 642, 643, 2091/6 położonej w Opatowie.
 1. Sprawy różne.
artykuł nr 24

W dniu 19 czerwca 2023 roku

W dniu 19 czerwca 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie członków komisji ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2022 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 2035,
 3. zaciągnięcia kredytu,
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2022 rok,
 5. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
 6. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wotum zaufania,
 7. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lipowej,
 8. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Rosochach,
 9. zawarcia kolejnej umowy najmu garażu – Projekt I,
 1. zawarcia kolejnej umowy najmu garażu – Projekt II,
 1. Sprawy różne.

 

artykuł nr 25

W dniu 15 czerwca 2023 roku

W dniu 15 czerwca 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatowie,
 1. Sprawy różne.