artykuł nr 26

W dniu 24 maja 2023 roku

W dniu 24 maja 2023 roku (tj. środa) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 2035,
 3. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Nikisiałce Małej,
 4. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Opatowie,
 1. Sprawy różne.
artykuł nr 27

W dniu 24 maja 2023 roku

W dniu 24 maja 2023 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Opatów za 2022 rok.
 2. Sprawy różne.
artykuł nr 28

W dniu 12 maja 2023 roku

W dniu 12 maja 2023 roku (tj. piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,

   2. Sprawy różne.

artykuł nr 29

W dniu 11 maja 2023 roku

W dniu 11 maja 2023 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie. Tematyka posiedzenia: 1. Analiza wykonania budżetu Gminy Opatów za 2022 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. 2. Sprawy różne.
artykuł nr 30

W dniu 09 maj 2023 roku

W dniu 09 maj 2023 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

  Tematyka posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na sołtysa sołectwa wsi Wąworków.
 2. Sprawy różne.