artykuł nr 1

Uchwała nr LXIV/570/2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 - 2035
artykuł nr 2

Uchwała nr LXIV/569/2023

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2024 rok
artykuł nr 3

Uchwała nr LXIV/568/2023

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany nazwy ul. B. Ostrowskiego w Opatowie
artykuł nr 4

Uchwała nr LXIV/567/2023

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej
artykuł nr 5

Uchwała nr LXIV/566/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035