artykuł nr 1

Uchwała Nr LVII/520/2023

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 668/4 położonej w Opatowie.
artykuł nr 2

Uchwała Nr LVII/519/2023

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych
artykuł nr 3

Uchwała Nr LVII/518/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2022
artykuł nr 4

Uchwała Nr LVII/517/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Opatowie
artykuł nr 5

Uchwała Nr LVII/516/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Nikisiałce Małej