artykuł nr 66

Uchwała Nr LV/505/2023

w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej
artykuł nr 67

Apel Rady Miejskiej w Opatowie

w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II
artykuł nr 68

Uchwała Nr LIV/504/2023

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 69

Uchwała nr LIV/503/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 70

Uchwała nr LIV/502/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok