artykuł nr 71

Uchwała nr LIV/501/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 72

Uchwała nr LIV/500/2023

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2023 roku
artykuł nr 73

Uchwała nr LIV/499/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu
artykuł nr 74

Uchwała nr LIV/498/2023

w sprawie nadania nazwy ulicy w Opatowie
artykuł nr 75

Uchwała nr LIV/497/2023

w sprawie nadania nazwy ulicy w Opatowie