artykuł nr 76

Uchwała nr LIV/496/2023

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
artykuł nr 77

Uchwała nr LIV/495/2023

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pn. „SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” z siedzibą: ul. Plac Staszica 22/2; 26-021 Daleszyce
artykuł nr 78

Uchwała nr LIII/494/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 79

Uchwała nr LIII/493/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 80

Uchwała nr LIII/492/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok