artykuł nr 11

Uchwała nr LXIII/560/2023

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 12

Uchwała nr LXIII/559/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 13

Uchwała nr LXIII/558/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 14

Uchwała nr LXIII/557/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 15

Uchwała nr LXIII/556/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości