artykuł nr 26

Uchwała nr LXI/545/2023

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Opatów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 681/1, położonej w Opatowie
artykuł nr 27

Uchwała nr LXI/544/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 28

Uchwała nr LXI/543/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 29

Uchwała nr LXI/542/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2021-2025”
artykuł nr 30

Uchwała nr LXI/541/2023

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Gojcowie