artykuł nr 31

Uchwała nr LXI/540/2023

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Strzyżowicach
artykuł nr 32

Uchwała nr LXI/539/2023

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1901 położonej w Opatowie
artykuł nr 33

Uchwała nr LX/537/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 34

Uchwała nr LXI/538/2023

zmieniająca Uchwałę Nr LII/483/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. zmieniającą Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 stanowiący załącznik do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
artykuł nr 35

Uchwała Nr LIX/533/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035