artykuł nr 46

UCHWAŁA NR LVIII/525/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lipowej
artykuł nr 47

UCHWAŁA NR LVIII/524/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Rosochach
artykuł nr 48

UCHWAŁA NR LVIII/523/2023

w sprawie zaciągnięcia kredytu
artykuł nr 49

UCHWAŁA NR LVIII/522/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023-2035
artykuł nr 50

UCHWAŁA NR LVIII/521/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok