artykuł nr 1

Uchwała Nr 29/2024 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2024 roku

artykuł nr 2

Uchwała Nr 30/2024 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2024 roku

artykuł nr 3

Uchwała Nr 125/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2023 roku

artykuł nr 4

Uchwała Nr 124/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2023 roku

artykuł nr 5

Uchwała Nr 123/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2023 roku