artykuł nr 6

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 - 2035

artykuł nr 7

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2024 rok

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 120.51.2023

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2024 rok