artykuł nr 1

Uchwała nr L/445/2022

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
artykuł nr 2

Uchwała nr LXIII/560/2023

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na obszarze Gminy Opatów