artykuł nr 1

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba...

artykuł nr 2

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 11 kwietnia 2024 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
artykuł nr 3

INFORMACJA

INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 5 kwietnia 2024r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl i www.umopatow.pl, załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2024, 31/2024,– wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681 - 308.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

 

artykuł, nr 4

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KS.ZUZ.4210.70.2024.KJ

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2024-04-20

artykuł nr 5

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

Podstawowa kwota dotacji

oraz statystyczna liczba dzieci

Ogłoszenie

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400 z późn. zm.) Gmina Opatów ogłasza:

  • podstawowa kwota dotacji na rok 2024 dla przedszkoli obliczona na dzień 1.01.2024 r. wynosi 15.380,79 zł (1.281,73 zł miesięcznie), podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli stanowi 75 % tej wartości i wynosi 11.535,59 zł  (961,30 zł miesięcznie),
  • statystyczna liczba uczniów w przedszkolu pomniejszona o statystyczna liczbę uczniów niepełnosprawnych wynosi 124.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski