artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl

Formularz można znaleźć odnajdując w "katalogu usług" Urząd Miasta i Gminy w Opatowie lub bezpośrednio klikając na odnośnik: Bezpośedni link do formularza

W celu przesłania dokumentu do Urzędu należy założyć konto (założenie konta jest bezpłatne), zalogować się jako użytkownik w platformie e-puap, przejść do katalogu usług i wybrać urząd do którego chcemy przesłać dokument, szczegóły w instrukcji użytkownika

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

 

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 18, w budynku Urzędu Miasta i Gminy ul. Plac Obrońców Pokoju 34 w Opatowie, na następujących nośnikach danych:

- dyskietka 1,44 MB

- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

3. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

- Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

- Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

- Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczną skrzynkę podawczą udostępniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji