artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego w Opatowie Bajkowy Zakątek

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl

W celu przesłania dokumentu do Urzędu należy założyć konto (założenie konta jest bezpłatne), zalogować się jako użytkownik w platformie e-puap, przejść do katalogu usług i wybrać urząd do którego chcemy przesłać dokument, szczegóły w instrukcji użytkownika

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Przedszkola ul. Partyzantów 13a w Opatowie, na następujących nośnikach danych:

dyskietka 1,44 MB

pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczną skrzynkę podawczą udostępniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji