artykuł nr 1

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Maria Górecka

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dawid Rafał KARGULEWICZ

Małgorzata Katarzyna SZCZEPAŃSKA

Radni Rady Miejskiej

Andrzej  ADAMSKI

Jolanta Zdzisława BARAN

Waldemar BOCHEŃSKI

Jacek Ryszard CHEBA

Krzysztof Bronisław KAWALEC

Klaudiusz  KĘDZIORA

Magdalena Lidia MASTERNAK

Marek  RYSIAK

Rafał  SCHAB

Wiesław  SUSKA

Stanisław  WYSOPAL

Andrzej  ŻYCHOWSKI

 

artykuł nr 2

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014- 2018

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Ryszard Cheba

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Krzysztof Maliński
Andrzej Żychowski

Radni Rady Miejskiej

Waldemar Bocheński
Tadeusz Andrzej Dragan
Szymon Andrzej Heba
Dawid Rafał Kargulewicz
Krzysztof Bronisław Kawalec
Klaudiusz Kędziora
Jacek Kotkowski
Wiesław Rusak
Marcin Michał Słapek
Wiesław Suska
Władysław Ludwik Susło
Beata Maria Wrzołek

artykuł nr 3

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ kadencja 2010 - 2014

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Rafał Staniek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Artur Kargulewicz

Andrzej Żychowski

Radni Rady Miejskiej

Grażyna Ewa Arczewska
Jacek Ryszard Cheba
Zofia Janina Długosz
Krzysztof Bronisław Kawalec
Marcin Aleksander Machała
Grzegorz Krzysztof Maliński
Paweł Adam Partyka
Tomasz Robert Sadak
Norbert Staniszewski
Władysław Ludwik Susło
Beata Maria Wrzołek
Józefa Janina Zakrzewska

artykuł nr 4

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ kadencja 2006 - 2010

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bińczak Dariusz Jan

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej

Kwiatkowska Lidia Maria
Zakrzewska Józefa Janina

Radni Rady Miejskiej

Dębniak Leopold
Gromczyk-Bańcer Grażyna Ewa
Kaptur Piotr Rafał
Kargulewicz Artur
Kawalec Krzysztof
Klimont Andrzej Stanisław
Niewójt Mieczysław Wacław
Nowak Iwona
Oszczudłowski Robert Krzysztof
Suska Wiesław
Szwagierczak Robert
Żychowski Andrzej

artykuł nr 5

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ kadencja 2002 - 2006

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej

EDWARD JAN GOŁYSKI
MIECZYSŁAW NIEWÓJT

Radni Rady Miejskiej

IRENA BATUGOWSKA

JACEK CHEBA

LEOPOLD RYSZARD DĘBNIAK

PIOTR KAPTUR

ANDRZEJ KLIMONT

LESZEK KOLASA

JERZY WACŁAW KOZUB

LIDIA KWIATKOWSKA

GRZEGORZ MALIŃSKI

JAN SIDOR

ROBERT SZWAGIERCZAK

JÓZEFA ZAKRZEWSKA