artykuł nr 1

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

Grzegorz Adam Gajewski