artykuł nr 1

Komórki organizacyjne

Referat Organizacyjny

Referat Finansowy

Urzad Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie

Referat Rozwoju i Mienia Komunalnego Gminy

Straż Miejska

Radca Prawny

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych