artykuł nr 1

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Marcin Michał Słapek