artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza