artykuł nr 1

INFORMACJA

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

DYREKTORA POWIATOWEJ I MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OPATOWIE

  Komisja Konkursowa Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została

Pani Danuta Szypulska

zamieszkała w Opatowie

Pani Danuta Szypulska posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużym doświadczeniem
i znajomością funkcjonowania instytucji kultury oraz potwierdziła posiadanie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji, o którą się ubiegała.

Przedstawiona przez Panią Danutę Szypulską koncepcja działania Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie odpowiada specyfice i potrzebom lokalnego środowiska.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski