artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. BUDŻETOWYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY OPATÓW

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

REFERENTA DS. BUDŻETOWYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY OPATÓW

 

  Komisja Konkursowa Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrany został

 

Pani Małgorzata Falasa

zamieszkała w Opatowie

 

Pani Małgorzata Falasa posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień budżetowych w funkcjonowaniu instytucji samorządu terytorialnego oraz potwierdziła posiadanie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji, o którą się ubiegała.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

 

 

 

Opatów, dnia 29 czerwca 2022 r.