artykuł nr 1

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego