artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów dnia 08.11.2006r

 

 

ID VI – 340/ 9 /06

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Gmina Opatów wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na Usługi  związane z odśnieżaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie gminy Opatów  w/g niżej podanych zadań.

Zadanie nr 1.odsnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w n/w miejscowościach: Oficjałów, Okalina Wieś, Okalina Kolonia, Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża, Wąworków. Oferent winien posiadać ładowarkę o pojemności łyżki powyzej 2,5 m3 i inny sprzęt do odśnieżania.

Zadanie nr 2. odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w n/w miejscowościach: Czerników Opatowski(bez drogi do Pana Lisa i Pana Łaty), Czerników Karski, Strzyżowice, Jagnin, Kochów,  (bez Kochówka), Kobylany, Gojców.  Oferent winien posiadać ładowarkę o poj. łyżki powyżej 2,5m3 i inny sprzęt do odśnieżania.

Zadanie nr 3. odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w n/w miejscowościach: Marcinkowice, Jurkowice, Kobylanki, Tomaszów, Jałowęsy, Kochówek, Czerników Opatowski-droga do Pana Lisa i Pana Łaty. Oferent winien posiadać ładowarkę o poj. łyżki powyżej 1,5m3 i inny spzręt do odśnieżania.

Zadanie nr 4. odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w n/w miejscowościach: Adamów, Brzezie, Rosochy, Podole, Lipowa, Kornacice, Zochcinek, Balbinów, Oferent winien posiadać ładowarkę o poj. łyżki powyżej 1,5m3 i inny sprzęt do odśnieżania.