artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Opatów, dnia 28.09.2017r

RMKG-XII.271.7.2017      

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.7.2017

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych  na terenie Gminy Opatów „   

 

 Część I.

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów

Piaseczno 44 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 05.10.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

  adres - 27-670 Łoniów ,Piaseczno 44 

    liczba pkt w kryterium cena– 60  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 100

   2) Nazwa- Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

  adres - 28-200 Staszów ul. Rakowska 33  

  liczba pkt w kryterium cena–  56,32  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 96,32

  3) Nazwa-  PBI Infrastruktura S.A.

  adres -  23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E  

  liczba pkt w kryterium cena–  48,06  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 88,06

  4) Nazwa-  Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

  adres -  26-052 Nowiny ul. Zakładowa 17  

  liczba pkt w kryterium cena–  38,57

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 78,57

 

Część III.

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę  :

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. 28-200 Staszów  

ul. Rakowska 33 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

   liczbę punktów  .

   Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 05.10.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa- Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

  adres - 28-200 Staszów ul. Rakowska 33        

  liczba pkt w kryterium cena–   60  

          liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

 łączna liczba pkt – 100

 

Część IV.    

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów

Piaseczno 44 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 05.10.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

  adres - 27-670 Łoniów ,Piaseczno 44 

  liczba pkt w kryterium cena– 60  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

 łączna liczba pkt – 100

2) Nazwa- Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

  adres - 28-200 Staszów ul. Rakowska 33  

  liczba pkt w kryterium cena–  52,31

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 92,31

 

Część V.

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów

Piaseczno 44 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 05.10.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

  adres - 27-670 Łoniów ,Piaseczno 44 

  liczba pkt w kryterium cena– 60  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 100

2) Nazwa- Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

  adres - 28-200 Staszów ul. Rakowska 33  

  liczba pkt w kryterium cena–  53,66  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 93,66

3) Nazwa-  Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

  adres -   26-052 Nowiny ul. Zakładowa 17  

  liczba pkt w kryterium cena–  45,75

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 85,75 

 

Część VI.

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów

Piaseczno 44 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 05.10.2017r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

  adres - 27-670 Łoniów ,Piaseczno 44 

  liczba pkt w kryterium cena– 60  

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt – 100

2) Nazwa- Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

  adres - 28-200 Staszów ul. Rakowska 33  

  liczba pkt w kryterium cena–  54,34

     liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40 pkt

  łączna liczba pkt –94,34

 

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)

 

     Z up. Burmistrza

Ireneusz Klimkowski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

Oprac. E. Zaczkiewicz