artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

   Opatów dnia  14.11.2017r

RMKG-XII.271.10.2017

         

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.10.2017 Nazwa zadania: ”Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie„

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia w wysokości  450.000 zł brutto na dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów i niepełnosprawnych do Sandomierza, w tym 371.000 zł brutto na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy.

Gmina Opatów informuje, że w dniu 14.11.2017r  o godzinie 9:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna

 

 

  27-400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 40

 

 

433.345,74

 

 

468.013,40 

termin realizacji

 31.12.2018 r

liczba samochodów 10 letnich -3

liczba samochodów  10 letnich oraz 7 letnich - 3

 

 

 

  Z up. Burmistrza

   Ireneusz  Klimkowski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. E.Zaczkiewicz