artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opatów dnia 18.09.2018r

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na ”Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  na zadaniu -Przebudowa  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Opatów”, który podzielony jest na części.

 

Do dnia otwarcia ofert na :

 

Część I – budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Słowackiego

Wpłynęło 6 ofert. Trzy oferty nie spełniły warunków udziału. Wykonawcy przedstawili referencje na jakich obiektach prowadzili nadzór bez podania kwoty za jaką pełnili funkcje inspektora nadzoru. Warunek miał być spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej jedną usługę tj. pełnił funkcje inspektora nadzoru o wartości  minimum 5.000,00 zł

Do realizacji wybrano Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOMBUD” Grzegorz Domagalski 27-400 Ostrowiec św. ul. Tylna 1/5/79 – kwota 5.600,00 zł brutto 

Część II –budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicy Partyzantów

Wpłynęło 6 ofert. Trzy oferty nie spełniły warunków udziału. Wykonawcy przedstawili referencje na jakich obiektach prowadzili nadzór bez podania kwoty za jaką pełnili funkcje inspektora nadzoru. Warunek miał być spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej jedną usługę tj. pełnił funkcje inspektora nadzoru o wartości  minimum 5.000,00 zł 

Do realizacji wybrano Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOMBUD” Grzegorz Domagalski 27-400 Ostrowiec św. ul. Tylna 1/5/79 – kwota 2.000,00 zł brutto

 Część III –budowa sieci wodociągowej na ulicy Zacisze

Wpłynęło 6 ofert. Trzy oferty nie spełniły warunków udziału. Wykonawcy przedstawili referencje na jakich obiektach prowadzili nadzór bez podania kwoty za jaką pełnili funkcje inspektora nadzoru. Warunek miał być spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej jedną usługę tj. pełnił funkcje inspektora nadzoru o wartości  minimum 5.000,00 zł 

Do realizacji wybrano Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOMBUD” Grzegorz Domagalski 27-400 Ostrowiec św. ul. Tylna 1/5/79 – kwota 2.800,00 zł brutto 

Część IV – Budowa wodociągu na ulicy Czernika

Wpłynęło 6 ofert. Trzy oferty nie spełniły warunków udziału. Wykonawcy przedstawili referencje na jakich obiektach prowadzili nadzór bez podania kwoty za jaką pełnili funkcje inspektora nadzoru. Warunek miał być spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej jedną usługę tj. pełnił funkcje inspektora nadzoru o wartości  minimum 5.000,00 zł

Do realizacji wybrano Wykonawcę:

AM-PROJEKT inż. Anna Mianowska 39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 26.25 –  kwota 5.100,00 zł brutto

Część V – Budowa wodociągu i kanalizacji na ulicy Czerwińskiego

Wpłynęło 6 ofert. Trzy oferty nie spełniły warunków udziału. Wykonawcy przedstawili referencje na jakich obiektach prowadzili nadzór bez podania kwoty za jaką pełnili funkcje inspektora nadzoru. Warunek miał być spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej jedną usługę tj. pełnił funkcje inspektora nadzoru o wartości  minimum 5.000,00 zł

Do realizacji wybrano Wykonawcę:

AM-PROJEKT inż. Anna Mianowska 39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 26.25 –  kwota 1850,00 zł brutto

Część VI – Budowa wodociągu na ulicy Cmentarnej

Wpłynęło 6 ofert. Trzy oferty nie spełniły warunków udziału. Wykonawcy przedstawili referencje na jakich obiektach prowadzili nadzór bez podania kwoty za jaką pełnili funkcje inspektora nadzoru. Warunek miał być spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej jedną usługę tj. pełnił funkcje inspektora nadzoru o wartości  minimum 5.000,00 zł

Do realizacji wybrano Wykonawcę:

AM-PROJEKT inż. Anna Mianowska 39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 26.25 –  kwota 2.050,00 zł brutto 

Część VII – Budowa wodociągu na ulicy Ćmielowskiej

Wpłynęło 6 ofert. Trzy oferty nie spełniły warunków udziału. Wykonawcy przedstawili referencje na jakich obiektach prowadzili nadzór bez podania kwoty za jaką pełnili funkcje inspektora nadzoru. Warunek miał być spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej jedną usługę tj. pełnił funkcje inspektora nadzoru o wartości  minimum 5.000,00 zł

Do realizacji wybrano Wykonawcę:

AM-PROJEKT inż. Anna Mianowska 39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 26.25 –  kwota 1.800,00 zł brutto

Część VIII – Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Lipowska

Wpłynęło 6 ofert. Trzy oferty nie spełniły warunków udziału. Wykonawcy przedstawili referencje na jakich obiektach prowadzili nadzór bez podania kwoty za jaką pełnili funkcje inspektora nadzoru. Warunek miał być spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej jedną usługę tj. pełnił funkcje inspektora nadzoru o wartości  minimum 5.000,00 zł 

Do realizacji wybrano Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOMBUD” Grzegorz Domagalski 27-400 Ostrowiec św. ul. Tylna 1/5/79 – kwota 1.900,00 zł brutto

 Burmistrz Andrzej Chaniecki