artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

  Opatów dnia  09.12.2020r

 

IMK-III.271.16.2020

 

 

 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.16.2020.

  Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatów – Okalina Wieś od km

  0+000 do km 1+240”

 

 

  Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r poz.1843), zwaną dalej ustawą”,  Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 09.12.2020r o godz. 10:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 850.000 zł brutto .  

Złożono następujące oferty:

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 Cena netto

Cena brutto

 Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

 

1

DROGOMEX

Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

Ul. St. Bryły 4

 

540.373,60

 

664.659,53

 

5 lat

 

30.07.2021r

 

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno  Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki

28-305 Sobków

Jawór 44A

 

659.338,31

 

810.986,12

 

5 lat

 

30.07.2021r

 

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

28-200 Staszów ul. Rakowska 40

 

598.501,70

 

736.157,09

 

5 lat

 

30.07.2021r

 

30 dni

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROKAM Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów

Piaseczno 44

 

353.386,30

 

434.665,15

 

5 lat

 

30.07.2021r

 

30 dni

5

 TRAKT S.A.

 26-065

Piekoszów

Górki Szczukowskie 1

 

492.637,80

 

605.944,49

 

5 lat

 30.07.2021r

 

30 dni

6

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.

z o.o.

 26-700

Zwoleń

Ul. Doktora Perzyny 84A

 

487.530,30

 

599.662,27

 

 5 lat

 

30.07.2021r

 

30 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR

Sp. z o.o.

 27-225

Pawłów

Pawłów 100

 

 403.263,60

 

 496.014,23

 

 5 lat

 

30.07.2021r

 

30 dni

8

Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski

 28-236 Rytwiany

Kłoda

Ul. Długa 60

 

 466.380,40

 

 573.647,89

 

 5 lata

 

30.07.2021r

 

30 dni

9

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński,  

 

27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicza 15

 

 423.812,20

 

521.289,01

 

 5 lat

 

 30.07.2021

 

30 dni

10

 BUDROMOST-STARACHOWICE

 Sp. z o.o.

 27-215 Wąchock

Ul. Św. Rocha  31

 

 396.084,92

 

 487.184,45

 

 5 lat

 

30.07.2021r

 

30 dni

 

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

Oprac. Ewa Zaczkiewicz