artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opatów, dn. 20.10.2022 r.

Or.S.041.1.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonawcy według rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na realizację zadania: wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta
i Gminy w Opatowie.

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało zamieszczone w dniu 11.10.2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatów pod adresem:

 

Link do zapytania ofertowego

 

 

 Do dnia 18.10.2022 r. do godziny 15:00 do zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena w zł (brutto)

Kryteria oceny – nazwa kryterium
(waga 100%)

Liczba otrzymanych punktów

Uwagi

 1.  

VALVEN Sp. z o.o. ul. Kozielska 67, 47-224 Kedzierzyn-Koźle

1375,00

Cena brutto waga 100%

100,00

 

 1.  

FiB.Code Sp. z o.o. ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz

1414,50

Cena brutto waga 100%

97,20

 

 1.  

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Radosław Szymuszek ul. Okrzei 15/9E, 22-300 Krasnystaw

2214,00

Cena brutto waga 100%

62,10

 

 1.  

Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Jacek Lewandowski ul. Sienkiewicza 14, 82-400 Sztum

2460,00

Cena brutto waga 100%

55,89

 

 1.  

ATFIDE Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, lok. 14B, 38-400 Krosno

2500,00

Cena brutto waga 100%

55,00

 

 1.  

InBase Sp. z o.o. ul. Stanisława Lentza 10 02-056 Warszawa

3505,50

Cena brutto waga 100%

39,22

 

 1.  

„Mediator” Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna ul. Grodzka 15, 23-200 Kraśnik

3680,00

Cena brutto waga 100%

37,36

 

 1.  

NT Group Sp. z o.o. ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź

3690,00

Cena brutto waga 100%

37,26

 

 1.  

AGILEO.IT Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice

4046,70

Cena brutto waga 100%

33,98

 

 1.  

Smart-Kom Magdalena Nowak

Krajno-Parcele 43G

26-008 Górno

4500,00

Cena brutto waga 100%

30,55

 

 1.  

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

5904,00

Cena brutto waga 100%

23,29

 

 

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez: VALVEN Sp. z o.o. ul. Kozielska 67, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Cena brutto wybranej oferty 1375,00 zł

Oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego i jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów tam zawartych.

 

Otrzymują:

 

1. Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

2. Strona https://www.bip.umopatow.pl/index.php?idg=11&id=878&x=100&y=860

3. a/a.